Nyhedsbrev

"(*)" indikerer påkrævede felter

Navn
29. august 2022

En overordnet styregruppen modtog tidligere på måneden Gymnasiepartnerskabets anbefalinger til, hvordan man kan indføre Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU) på de gymnasiale ungdomsuddannelser. Styregruppen er nu i gang med at skrive vores bidrag sammen med bidragene fra de syv andre partnerskaber, som dækker alle områder fra daginstitutioner til universiteter, voksenuddannelse, folkeoplysning m.fl. 
Partnerskabernes samlede anbefalinger overdrages til Børne- og Undervisningsministeren på et møde på Københavns Professionshøjskole den 16. september.
UBU partnerskabet opstod, efter at 12 elev- og studenterorganisationer i foråret 2021 gik sammen i et fælles opråb for et øget fokus på bæredygtighed i uddannelsessektoren: Uddannelser For Fremtiden. På baggrund af ungdommens opråb blev børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil og daværende uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen indkaldt til åbent dobbeltsamråd om, hvordan regeringen vil sikre, ”at klima- og bæredygtighedsdagsordenen bliver en integreret del af alle uddannelser, lige fra folkeskole til de videregående uddannelser.”
På samrådet den 13. april 2021 fik Uffe Elbæk (Frie Grønne) håndslag fra børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil på, at hvis han ville skrive en handlingsplan og en national strategi for grønne uddannelser ville regeringen gerne gennemføre “ikke det hele – det vil jeg ikke love – men store dele af det,” sagde Pernille Rosenkrantz-Theil.
Handleplan og national strategi for UBU blev overdraget til ministeren den 13. januar 2022 med opbakning fra 20 uddannelsesorganisationer. Herefter blev der nedsat otte partnerskaber, som fik til opgave at identificere, hvilke barrierer og muligheder, der er for uddannelse for bæredygtig udvikling på de forskellige uddannelsesområder. Det er disse barrierer og muligheder samt anbefalinger til, hvordan vi kommer videre herfra, der i næste måned overdrages til ministeren.

Fremtidens grønne arbejdsmarked

Den 25. august holdt CONCITO konference om fremtidens grønne arbejdsmarked i forbindelse med offentliggørelse af deres to rapporter Job til grøn omstilling og Parat til et mere bæredygtigt samfund. Både beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) og Marie Bjerre (V) var inviteret til at give deres besyv med. Begge vurderede, at den største udfordring i forbindelse med den grønne omstilling er manglen på faglært arbejdskraft.
Cheføkonom for CONCITO, Torsten Hasforth, gjorde opmærksom på, at der er brug for alle typer af uddannelser i Danmark for at komme i mål med den grønne omstilling, herunder også ingeniører og STEM-kandidater.
Lisbeth Knudsen fra Mandag Morgen påpegede ligeledes, at alle på det danske arbejdsmarked skal spille en rolle i den grønne omstilling, og at der bliver et øget behov for kompetencer indenfor digitalisering, innovation og tværfaglighed.
Oplæggene blev fulgt op af to paneldebatter. I det mere politiske debatpanel blev behovet for faglært arbejdskraft endnu engang flaget som en af de vigtigste faktorer i den grønne omstilling, imens erhvervsdebatten i højere grad handlede om manglen på højtuddannet specialiseret arbejdskraft.

Lad os høre din mening

Dette er det andet nummer af Klimaalliancens relancerede nyhedsbrev. Tanken bag nyhedsbrevet er at holde jer opdateret på dels det klimapolitiske arbejde som Danske Gymnasier er involveret i og dels praktiske eksempler ude fra medlemsskolerne, som kan bruges som inspiration på egen skole.
Vi arbejder stadig med at finde den rette form både med hensyn til layout og indhold. Derfor vil der i de kommende måneder løbende blive justeret, og din feedback som læser er vigtig for os. Er artiklerne spot on? Er de for lange, er emner uinteressante, eller er der noget, I mangler? Send dine kommentarer til Birgitte Vestermark, så prøver jeg at lande et kompromis, som rammer mest muligt inden for skiven i forhold til jeres behov og forventninger.

Grøn, grønnere, gymnasium

I forbindelse med den årlige udsendelse af Karriereguiden – et magasin der præsenterer de forskellige ungdomsuddannelser – der går ud til udskolingselever på Sjælland og i Trekantsområdet fortæller elever fra Middelfart om arbejdet i deres miljøudvalg. Vi bringer artiklen her som inspiration:

Elever viser vej til et grønnere gymnasium
Klimaudvalg, Miljøråd eller Grøn Gruppe. Kært barn har mange navne. Men uanset, hvad man kalder dem, så er det en kendsgerning af flere og flere almene gymnasier opretter udvalg, hvor eleverne arbejder for at gøre deres gymnasium mere bæredygtigt.
Nogle steder har miljøudvalgene fokus på at få kantinen til at sælge økologisk mad, andre steder arrangerer eleverne tøjbyttedage eller stiller krav om biodiversitet eller solceller.
På Middelfart Gymnasium gør de lidt af det hele og mere til. Her arrangerer Miljøudvalget en årlig miljødag. I samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening er de ved at arrangere en affaldsdag, et samarbejde med tænketanken UngeKlimarådet står også på to-do-listen, og så er de med til at arrangere Ungdommens Klimafolkemøde i samarbejde med Middelfart Kommune. 
”De mange projekter kan godt virker lidt uoverskuelige, men vi er ret gode til at fokusere på få ting ad gangen, så vi er sikre på at nå i mål,” siger 3g’eren Jeppe Astrup, der er en af Miljøudvalgets 25 medlemmer.
Netop nu arbejder Miljøudvalget med affaldssortering
”I øjeblikket ryger al gymnasiets skrald i én stor container. Vi synes, det er for dårligt, at gymnasiets affald ikke bliver sorteret, når hver eneste husstand i kommunen sorterer deres affald,” siger Jeppe.
”Men nu er vi gang med at undersøge, hvordan vi kan indføre affaldssortering, så vi er gået i dialog med det lokale skraldefirma Abena,” supplerer 1g’er Karla Arvad, der også sidder i Middelfart Gymnasiums Miljøudvalg.
”Og med pedellerne, for de står for meget af sorteringen i hverdagen, så det er vigtigt at have dem med,” indskyder Jeppe.

Vild med vilje
”Det hele startede egentlig i biologitimerne i 1g, hvor vi snakkede om CO2-aftryk, og hvilken forskel vi selv gjorde for at begrænse vores klimaaftryk,” forklarer 3g’er Anes Sabanovic, der var med til at grundlægge Miljøudvalget på Middelfart Gymnasium.
”Vi var med i projektet Vild med Vilje, og så anlagde vi en regnvandssø ovre bag parkeringspladsen, for at øge biodiversiteten og sørge for, at der ikke blev behov for at dræne skovområdet omkring skolen,” tilføjer han.
Der blev sat vandplanter i søen, og i starten blev regnvandsbassinet brugt i undervisningen til at undersøge vandkvalitet. Senere opstod ideen om at afholde et Klimafolkemøde. 

Alle kan være med
Miljøudvalget er ikke kun for de hardcore miljøforkæmpere, understreger Lærke Knudsen, der går i 1g.
”Formålet er både at gøre noget for klimaet, at lave noget sammen og at lære at tage et ansvar. Det er jo os selv, der skal arrangere det hele, der er ikke nogen, vi kan lægge ansvaret over på,” siger hun. 
”Jeg kom fx med for at slippe for matematiktimerne og få godskrevet mit fravær,” griner Jeppe, som sidste år stod for den tekniske afvikling af Ungdommens Klimafolkemødet. Så bliver han alvorlig. 
”Det er superhyggeligt at være med i miljøudvalget, og der er et rigtig godt fællesskab.” 
Karla slog også hurtigt til, da hun efter bare to uger på skolen hørte om Miljøudvalget.
”Jeg vil gerne være med til at gøre en forskel, og jeg har været med til at arrangere Klimafolkemøde før. Jeg synes, det er fedt at arbejde for noget, der ikke bare er skolerelateret, og jeg tror, man lærer mere af at sidde i et udvalg, end man gør til timerne. Det er jo livslæring,” smiler hun.
”Vi ændrer jo ikke hele verden med vores miljøudvalg, men finder vi noget her, der virker, kan det udbredes til andre skoler. At forholde sig til klimaet og klimaforandringerne er en del af den almene dannelse,” pointerer Karla.

Ungdommens Klimafolkemøde
Udover Miljøudvalgets 25 medlemmer er der en kreds af støtter, som ikke sidder med i udvalget, men som gerne vil hjælpe med at gennemføre de aktiviteter, udvalget planlægger. 
I forbindelse med Ungdommens Klimafolkemøde afviklede gymnasiet sidste år sit eget to-dages event i samarbejde med Aurehøj Gymnasium og Alssund Gymnasiet Sønderborg.  Det var en stor opgave, hvor eleverne stod for at booke alle oplægsholdere til arrangementet, som foregik på flere scener samtidigt, og som blev livestreamet til andre gymnasier. 
I år bliver Klimafolkemødet endnu større. Det rykker ud af gymnasiets lokaler og skal i stedet afvikles på scener i Middelfart by, men Middelfart Gymnasiums Miljøudvalg spiller stadig en nøglerolle i planlægningen.
”Der skal mere fokus på kunst og kultur i år, og flere koncerter, så Klimafolkemødet bliver mere festivalagtigt,” siger Karla. 
Eleverne har mulighed for at søge skolen om penge til at gennemføre miljøprojekter og afvikle temadage, hvor der i stedet for almindelig undervisning står klima på skoleskemaet. Ingen af de fire miljøudvalgsrepræsentanter kan huske, at de har fået nej til noget af det, de har bedt om.
Jeg spørger rektor Christian Alnor, om det virkelig er rigtigt, og han svarer:
”I store træk ja. Det er nogle velgennemtænkte ansøgninger Miljøudvalget kommer med, og jeg er ret imponeret af eleverne.” 
Da Miljøudvalget sidste år ansøgte Tuborgfondet om 300.000 kr. til at livestreame Klimafolkemødet, og var på videoopkald for at forklare om projektet, sad rektor standby på kontoret. 
”Hvis de nu havde brug for mig, men eleverne klarede det hele selv,” siger Christian Alnor stolt.

Den grønne kalender

  • 15. september den grønne tænketank CONCITO lancerer sin STEM-analyse, om fremtidig kompetencemangel på STEM-området i forbindelse med den grønne omstilling.
  • 15. september Udviklingsdage om Bæredygtighed – STUK afholder inspirationsdag på Nyborg Gymnasium – de følger op med et webinar den 13.4. 2023. Tilmeld dig arrangementet 15. september
  • 31.10 kl. 13.30-15.00 webinar om Bæredygtig Skoledrift.
    Danske Gymnasier, Gymnasieskolernes Klimaalliance, Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier og Danske HF&VUC afholder et webinar målrettet dem, der er ansvarlige for gymnasiernes klimatiltag. Webinaret henvender sig derfor særligt til øverste ledere, chefer for økonomi- og administration, bygningschefer etc. samt teknisk administrativt personale, men alle er velkomne.
    Webinaret kommer omkring aktuelle og fremtidige regler for gymnasiernes bygninger og udearealer, hvad må man, hvad kan man og hvad skal man? Bæredygtig Kantinedrift og Bæredygtig Uddannelsesdrift – herunder hvordan man kan bruge et særligt værkstøj til at systematisere indsatsen, Vi kommer også ind på arbejdet med Uddannelse for Bæredygtig Udvikling i et whole-school perspektiv, og slutter af med at vende pointer fra oplæggende samt dele viden og erfaringer med kolleger i de tre sektorers netværk. Mere information og tilmelding følger med nyhedsbrevet i september, men sæt allerede nu kryds i kalenderen.