Nyhedsbrev

"(*)" indikerer påkrævede felter

Navn
8. februar 2023

På grund af Klimaalliancens vokseværk blev der lige inden årsskiftet 2022/23 dannet nye klynger, og flere må formodes at opstå i den kommende tid, for bæredygtighed er en blivende dagsorden, og flere og flere gymnasier kommer heldigvis med på vognen. Her er en lille guide med tips & tricks til, hvordan I kommer godt i gang med arbejdet i jeres nye klynger.

 1. vælg en klyngeformand/tovholder for klyngen. Klyngeformandens primære opgave er at indkalde klyngen til regelmæssige møder, udarbejde en dagsorden med hjælp fra gruppens øvrige medlemmer og byde nye medlemmer i klyngen velkommen og sikre sig at de er på mailingsliste, modtager nyhedsbrevet etc.
 2. Tænk I at uddelegere. Det er nemmere at holde netværket i live, hvis ikke alt arbejdet ligger på de samme skuldre.
 3. Afhold regelmæssige møder i klyngen fx hver halve år, og kalendersæt dem i god tid (aftal gerne møderne for et år ad gangen).
  • Faste dagsordenpunkter kan være:
   • en bordrunde om, hvad klyngens medlemmer hver især arbejder med på bæredygtighedsområdet
   • orientering/opsamling fra arbejdet i Danske Gymnasiers bæredygtighedsarbejdsgruppe.
  • Det kan suppleres med aktuelle emner
   • fx bæredygtige studierejser
   • håndtering af affaldssortering
   • planlægning af fælles events i klyngen el.lign.
  • Man kan også lejlighedsvis invitere en oplægsholder/samarbejdspartner udefra til at inspirere om et emne, som klyngens medlemmer føler behov for at blive klogere på. F.eks:
   •  grøn renovering
   • bæredygtige indkøb
   • alternative energikilder el.lign.
 4. Det er vigtigt at tilpasse ambitionsniveauet til de ressourcer, klyngen råder over. Ildsjæle brænder ud, hvis de bliver overbebyrdet – eller hvis arbejdet ikke fører til noget. Tænk I at hjælpe og støtte hinanden.
 5. Meld tilbage til Danske Gymnasiers Sekretariat, hvis I har ideer til webinarer, konferencer eller større arrangementer, som I tænker andre klynger også vil kunne få glæde af. Det gælder også, hvis I mener, I har fundet en genial løsning på en bæredygtighedsudfordring, eller I står med opgaver, I har brug for hjælp til at løfte.