Nyhedsbrev

"(*)" indikerer påkrævede felter

Navn

Om os

Hvad er Gymnasieskolernes Klimaalliance?

Gymnasieskolernes Klimaalliance er et tværgymnasialt læringsnetværk for bæredygtighed, klima og grøn omstilling for de almene gymnasier (stx/hf). Formålet er at videndele og inspirere hinanden.
Alle gymnasier kan blive medlem af Klimaalliancen og medlemskabet er gratis.
Klimaalliancen er organiseret i en række klynger bestående af 3-6 gymnasier som ligger i geografisk nærhed af hinanden. Dette for at gøre det nemt at samarbejde lokalt om forskellige projekter.
Klyngerne mødes regelmæssigt eller idéudveksler virtuelt.

Du kan læse Klimalliancens opstarts- og visionspapir her.

Tilmeld dig Gymnasieskolernes klimaalliance her

For yderligere information kan du kontakte: Nina Maria Andreasen – nmp@danskegymnasier.dk

Vil du modtage det månedlige nyhedsbrev fra Gymnasieskolernes Klimaalliance, skal du tilmelde dig her 


Hvad laver vi

De enkelte klynger definerer selv deres arbejde. Det vil sige, at de fastlægger møder, initierer projekter mm. i overensstemmelse med de behov, de identificerer og de kræfter, der er til rådighed for arbejdet.

Sekretariatet fungerer som national koordinator for klyngerne og arrangerer løbende fælles inspirationswebinarer, konferencer og ad hoc arrangementer, som klyngerne inviteres til at deltage i. Det er frivilligt og (som oftest) gratis at deltage i disse inspirations- og/eller videndelingsaktiviteter.


Historie

Gymnasieskolernes Klimaalliance så dagens lys på Danske Gymnasiers Ledelsestræf 2020, hvor mere end 40 gymnasier gik sammen i et landsdækkende bæredygtighedsnetværk, hvis medlemmer forpligter sig til at arbejde for at gøre deres respektive gymnasier mere bæredygtige i forhold til drift, såvel som når det handler om at bringe bæredygtighed, klima og grøn omstilling ind i undervisningen.

I dag er medlemstallet næsten fordoblet.

Klimaalliancens erklærede mål var og er at udveksle erfaringer mellem dens medlemmer, og at inspirere og forpligte hinanden for at fremme en gymnasieskole, som forholder sig aktivt og positivt til den grønne omstilling, og som anser bæredygtig dannelse, som en naturlig del af almendannelsen. Rationalet bag initiativet er, at gymnasierne har ”en historisk tradition for at danne unge mennesker, til at være sig selv, men aldrig sig selv nok. Det er en tradition, som vi skal holde fast i. For det er i gymnasieskolen at kritisk-reflekterende og ansvarsfulde borgere dannes,” hedder det fx i Klimaalliancen grundlæggende manifest.


Hvem samarbejder vi med?

For at fremme bæredygtighed på alle ungdomsuddannelser arbejder Klimaalliancen tæt sammen med Danske Erhvervsskoler og -Gymnasiers Netværk for FN’s Verdensmål og Hf &VUC’s Verdensmålsforum.

Klimaalliancen/Danske Gymnasiers arbejdsgruppe for Bæredygtighed spiller også en central rolle som tovholder i Gymnasiepartnerskabet i Uddannelse for Bæredygtig Udvikling – et forum, der samler ca. 80 organisationer fordelt på otte netværk, der favner hele uddannelsessystemet fra dagtilbud til universiteter inkl. videre- og efteruddannelse og folkeoplysning. I september 2022 overdrog organisationerne en omfattende rapport, til daværende børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil. Rapporten indeholder et gigantisk idékatalog over projekter som fremmer bæredygtighed og grøn omstilling.

Sekretariatet

Gymnasieskolernes Klimaalliance sekretariatsbetjenes af Nina og Birgitte fra Danske Gymnasier

Kommunikationskonsulent

Birgitte Vestermark
+45 9395 9864
biv@danskegymnasier.dk

Projektleder

Nina Maria Andreasen
+45 3318 8274
nmp@danskegymnasier.dk

Arbejdsgruppen for bæredygtighed i Danske Gymnasier

Danske Gymnasiers arbejdsgruppe for bæredygtighed fungerer som styregruppe for Gymnasieskolernes Klimaalliance.

Formand for arbejdsgruppen for bæredygtighed

Maja Bødtcher-Hansen
+45 3832 0410
mbh@frederiksberggymnasium.dk

Arbejdsgruppen for bæredygtighed består af følgende medlemmer:

  • Maja Bødtcher-Hansen, rektor på Frederiksberg Gymnasium
  • Anna Amby Frejbæk, rektor på Støvring Gymnasium
  • Sara Mac Dalland, rektor på Det Frie Gymnasium
  • Mads Strarup, vicerektor på Herlev Gymnasium
  • Anette Hestbæk Jørgensen, rektor på Aurehøj Gymnasium
  • Jesper Hasager Jensen, rektor på Svendborg Gymnasium
  • Ann Balleby, rektor på Morsø Gymnasium
  • Marianne Munch Svendsen, rektor på Falkonergårdens Gymnasium
  • Allan Bohnstedt, pædagogisk leder på Risskov Gymnasium