Nyhedsbrev

"(*)" indikerer påkrævede felter

Navn
15. januar 2024

Frederiksberg Gymnasium er sammen med Frederiksborg og Gladsaxe Gymnasium i gang med at udarbejde et nyt NV forløb med titlen Science og Medborgerskab.

Udviklingsprojektet har fokus på at give elever lyst til naturvidenskab gennem et komplet forløb i naturvidenskabeligt grundforløb (NV) om klima og bæredygtighed, hvor fagenes samspil med verden og eleven som medborger, træder frem gennem en didaktik, hvor elevernes forforståelse og nysgerrighed kommer i spil ved en aktiv sproglig deltagelse. Elevernes skal opleve, at de med kritisk stillingtagen, viden, refleksion og kompetencer inden for naturvidenskab kan påvirke samfundet og bidrage til at ændre verden i en mere bæredygtig retning

I efteråret 2023 gennemprøvede de tre gymnasier materialet i et første gennemløb. Siden er materialet blevet justeret, så det er klar til andet gennemløb i efteråret 2024. Her er det tanken at invitere mange flere gymnasier med.

Under et velbesøgt webinar, hvor mere end 30 gymnasier deltog, fortalte projektleder Heidi Larsen fra Frederiksberg Gymnasium om indholdet i undervisningsmaterialet, som man kan få adgang til ved at skrive til Heidi Larsen. Du kan også se eller gense slides fra webinaret.

Materialet, der er støttet af Villum fonden, dækker 12 lektioner, svarende til et halvt NV-grundforløb.

En række andre gymnasier er ligeledes i gang med at udvikle deres egne NV-forløb om bæredygtighed. Det gælder for eksempel Faaborg Gymnasium, der har lavet et forløb om bæredygtigt byggeri. Dette undervisningsmateriale kan tilgås på hjemmesiden Bæredygtigt Byggeri. Du kan læse med om projektet her.