Nyhedsbrev

"(*)" indikerer påkrævede felter

Navn
29. november 2022

Fordi Klimaalliancen har fået flere medlemmer, har der været behov for at ændre lidt på klyngerne, så de fortsætter med at have en arbejdsdygtig størrelse.
Alle medlemmer af gymnasieskolernes klimaalliance skulle derfor gerne have modtaget en mail med information om deres nye klynge. Vi opfordrer til, at alle klynger vælger en klyngeformand, og at denne indkalder til et kort hilse-på møde inden jul, så vi forhåbentlig kan kickstarte det gode arbejde med bæredygtighed i det nye år. 
Hvis du ikke har modtaget en mail med din nye klynge, så tag fat i Nina Maria Andreasen fra Danske Gymnasier.

‘Vild’ biograftur den 8. december – skal du med?

’Organiseret Vildskab’ – Phie Ambos nyeste film, præsenteret af Gymnasieskolernes Klimaalliance. 
Gymnasieskolernes Klimaalliance inviterer til fællesvisning for elever, lærere og ledere i Gymnasieskolernes Klimaalliance. Mads Strarup, initiativtager til Gymnasieskolernes Klimaalliance og vicerektor på Herlev Gymnasium, vil præsentere filmen og sætte et par ord om biodiversitetsdimensionen ind i en læringssammenhæng. 

Om filmen: 
Danmark er, næst efter Bangladesh, det meste opdyrkede land i verden. Det kan ses på vores biodiversitet, som er styrtdykket siden 1980´erne. Vi har faktisk kun to procent vild natur tilbage i Danmark, og det skal der nu gøres noget ved.
Den Danske Naturfond har opkøbt et stort område i Hammer Bakker med produktionsskov, som skal omdannes til vild natur med store græssere, sommerfugle og med lidt held; en kongeørn eller to. Det er Danmarks største skovprojekt, og rewildingen af Hammer Bakker danner på en måde en form for fortrop for de 15 naturnationalparker, som regeringen har vedtaget skal laves i fremtiden.
Organiseret Vildskab handler om den proces, som vi alle – både mennesker og dyr – skal deltage i for at redde stumperne af den danske natur. For hvordan gør man noget vildt, der har været tæmmet så længe?
Organiseret Vildskab handler om, hvordan vi mennesker kan indgå i den store fortælling, som er naturens.
Vi vil derfor gerne invitere til fællesvisning for elever-lærere-ledere i Gymnasieskolernes Klimaalliance torsdag den 8. december kl. 10.30-12.00.
Billetterne koster 50 kr. pr. styk og kan købes her efter først-til-mølle-princippet.
Du kan læse mere om filmen her.

Arbejdet med Uddannelse for Bæredygtig Udvikling fortsætter

Som opfølgning på den store rapport om uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU) som otte uddannelsespartnerskaber i september afleverede til undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil, afholdt UBU-styregruppen et døgn-møde, hvor alliancens fremtid var på dagsordenen. 
På mødet blev det besluttet at fortsætte UBU-samarbejdet i to spor: Et der har et 
 overordnet fokus på organisering, finansiering og politisk forandring, og et der har fokus på ”maskinrummet” – det mere lokale og praksisrettede. 
Der var enighed om at bevare det nuværende sekretariat hos Verdens Bedste Nyheder, men at søge finansiering til en fase 2. Sekretariatets opgaver bliver: 

  • Kommunikation og sociale medier 
  • Organisering 
  • Kontakt til det politiske niveau – herunder forsøg på at påvirke regeringsgrundlaget i en UBU-venlig retning, søge foretræde for relevante ordførere og udvalg. 
  • Kontakt til fonde og formidle muligheder til partnerskaberne om at søge fondsmidler til forskellige UBU-projekter, men også ansøgninger til fællesprojekter som fokuserer på forskning/vidensbank/tænketank.

Det er vigtigt, at de enkelte partnerskaber har et mål at arbejde henimod. I første omgang handler det især om videndeling og for gymnasiepartnerskabets vedkommende evt. også efteruddannelse. Styregruppen diskuterede også muligheden for at afholde en årlig national ”UBU-temadag,” hvor alle uddannelsesinstitutioner har fokus på bæredygtighedsaktiviteter.

Fem fede dage – fra et nybegynderperspektiv

Dette efterår var Gladsaxe Gymnasium for første gang med i bæredygtighedsinitiativet Fem Fede Dage, som er et event, hvor gymnasier konkurrerer om at udvikle og afprøve bæredygtige ideer og koncepter.
Det er en koncentreret indsats, som løber over en skoleuge fra mandag til fredag, hvor hver dag har sit eget tema. Temaerne er Mad Mandag, Tøj Tirsdag, Off Onsdag, Transport Torsdag og Festival Fredag.
”Det er en uge, hvor man har et særligt fokus på én ting, nemlig bæredygtighed, og det er et koncept, der fungerer ret godt. Det er lidt på samme måde som med seksualundervisningen i uge 6,” siger Gladsaxes rektor Eva Krarup Steensen. Hun fortæller, at det var gymnasiets miljøudvalg, der består af elever, lærere og hende selv som tog initiativ til at tilmelde Skolen til Fem fede dage.
”Det er ret let. Man melder sig bare til på hjemmesiden, og så er man i gang. Man kan være med på det niveau, man synes, man kan overkomme,” siger Eva Krarup Steensen.
På Gladsaxe Gymnasium kom de lidt sent i gang med planlægning og valgte derfor at starte forsigtigt. På Madmandag fik de kantinen til at servere vegetarmad.
”Det blev en græskarsuppe. Efteråret er årstid for græskar, det er nemt at gå til og i en tid, hvor vi også skal skrue ned for temperaturen indendørs, er det oplagt at servere suppe. Eleverne tog rigtig godt imod det og flere spurgte, om vi ikke kunne sætte græskarsuppen på menuen hver uge,” fortæller Eva Krarup Steensen.
På Gladsaxe foregik det bæredygtige indslag i spisepausen alle dage undtagen off-onsdag, hvor eleverne mødte op til samtlige timer uden computer.
”Lærerne tog virkelig udfordringen op, og jeg tror, de opfattede det som et sjovt benspænd at skulle undervise uden brug af computer. Eleverne sagde bagefter, at det var en anderledes, men mere varieret undervisning, den dag,” smiler Eva Krarup Steensen.
Både lærere og elever engagerede sig i tirsdagens tøjbyttedag, og det tøj, som ikke fandt en ny ejer på skolen, blev efterfælgende afleveret til Røde Kors.
De gode erfaringer har gjort Gladsaxe overbevist om, at de også skal være med til Fem fede dage næste år. 
”Vi kunne godt have gjort mere i år, men den slags tager jo lidt tid at løbe i gang, så vi valgte at starte i det små, fordi det vigtigste var at være med og markere ugen. Næste år melder vi en håndfuld elever til den workshop som folkene bag Fem Fede Dage afholder i oktober. Og så tager vi vores deltagelse til et nyt niveau,” siger Eva Krarup Steensen.

Tilbud om workshop om plantebaseret kost

Dansk vegetarisk forening har udviklet værktøjet ”Den grønne parathedstest” for gymnasieelever, for at starte en dialog/debat om, hvordan plantebaseret kost indgår i en mere bæredygtig fremtid. De er meget interesseret i at kunne præsentere parathedstesten sammen med en workshop, hvor de går i dialog med eleverne om, hvad en forandring af vores samlede kostvaner kan skabe af positive effekter for folkesundheden og klimaet. 
Hvis det lyder som noget for dit gymnasium, er du meget velkomne til at skrive til 
Marie Luja Rasmussen, Projektleder for økologi til detail, forbrugere og foodservice.

Få besøg af australier, der skal blive klogere på cirkulær økonomi 

Tom Linnell er en australsk bæredygtighedsunderviser, som har fået tildelt et Winston Churchill Fellowship til at undersøge, hvordan uddannelsesinstitutioner implementerer innovative løsninger for at blive mere bæredygtige cirkulær-orienteret institutioner, hvilket tager ham til Danmark, Sverige, Norge, Finland og Skotland i løbet af juli og august 2023.Hvis der er nogen skoler, der har et særligt fokus på cirkulær økonomi eller affaldssortering, så vil Tom meget gerne have lov til at besøge jer. Hvis det lyder som noget for jer, så kontakt Nina Maria Andreasen, så formidler hun kontakt til Tom.

Den grønne kalender

8. december kl. 10.30-12 biografarrangement
Se Phie Ambos ’Organiseret Vildskab’ – læs beskrivelsen ovenfor

13. december Webinar om nudging
Danske Gymnasier arrangerer i samarbejde med Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier og Danske HF &VUC et webinar om nudging. Mød adfærdsforsker og nudgingekspert, Pelle Guldborg Hansen, der vil komme med tips og tricks til, hvordan vi får eleverne til at agere mere bæredygtigt i skoletiden. Læs mere og tilmeld dig her.