Nyhedsbrev

"(*)" indikerer påkrævede felter

Navn

National Klimahandledag 20. september 2024


Efter en vellykket afvikling af Gymnasiernes Nationale Klimahandledag i 2023, har vi besluttet at gentage successen i 2024. Så sæt allerede nu kryds i kalenderen fredag den 20. september 2024.

Formålet med dagen er at sætte spotlight på gymnasiernes arbejde med klima- og bæredygtighedsdagsordenen, og vi vil her på siden løbende samle inspirationsmateriale – herunder nogle af de gode workshop, som allerede er afprøvet på gymnasier i år, og som derfor vil kunne downloades og genbruges direkte andre steder i landet. Det kan måske også gøre det lidt mere overskueligt for nye skoler at tilslutte sig. I år deltog 46 gymnasier rundt om i landet, men det ville være fantastisk hvis endnu flere kom med.

I lighed med i år planlægger vi med at booke nogle virtuelle talere til at sparke programmet i gang, men for at undgå de tekniske problemer, der plagede arrangementet i r, vil vi næste år optage talerne på forhånd og sende dem ud til skolerne et par dage før. Det betyder også at I har mulighed for at lægge kick-off-eventet på præcis det tidspunkt, der passer i jeres program.

Program for dagen og tilmeldingsmodul vil også komme op her på siden på siden.

Cykelværksted og klimakunst

  • Aurehøj Gymnasium peger på cykelreparationsworkshop, som en af de ’lavthængende frugter’ i forhold til planlægning og afvikling af workshops. Her vaskede, rensede, reparerede og pudsede nogle elever cykler for skolens øvrige elever, så de tohjulede får længere levetid og bidrager til den miljørigtige transportform.
  • Aurehøj afviklede også en kreativ-klima-kunst workshop, hvor eleverne lavede fingerstrik af garnrester og efterfølgende skabte et klima-kunstværk på skolens udeareal. Let at planlægge og afvikle – med en tydelig signalværdi.

Kender du klima-typen? (Beregn dit klima-aftryk) – Støvring Gymnasium

Hvilken klimatype er du (og dine venner) egentlig? Lever I grønt eller sort? Hvordan begrænser du dit CO2-aftryk? Rykker det mest at droppe kød eller at overtale dine forældre til at købe en elbil? At droppe nyt tøj eller at droppe fly-turen? Og hjælper det overhovedet noget at bruge et stof-net når du køber ind?
Alt dette og meget mere kan du få svar på i årets mest faktabaserede workshop!
Støvring Gymnasium fortæller, at denne workshop appellerede til nogle af de fagligt stærke elever, der fandt sammen på tværs af klasser, særligt 1g’erne, der derfor havde en rigtig god dag.

Hit med klimaideerne! – Støvring Gymnasium

Har du hørt om de to unge piger, der indsamlede 50.000 underskrifter, og dermed fik Burger King og Mc Donalds til at udfase legetøjet i deres Happy Meals? I den her workshop skal I komme med ideer til lignende tiltag, som kan gøre, SGY og verden til et grønnere sted. Når dagen er omme, kåres workshoppens bedste idé, og hvem ved, måske får vi også realiseret ideen.
Ifølge Støvring Gymnasium var denne workshop en klassisk innovationsworkshop, som var vellykket for en helt anden gruppe elever, og der blev i løbet af dagen udviklet en idé, som de går videre med.

Så let kan det lave – Klimahandledagen på Svendborg Gymnasium 2023

Programmet
Kl. 8.05 Normal undervisning i 1. modul
Kl. 10 – 10.15 Fælles samling for alle elever/lærere med national opstart
modul og 3. modul – undervisning med bæredygtigt/klima tema i fagene
Kl. 11.35: Særlig billig bæredygtig frokost i kantinen
Kl. 13.30 Fælles national afrunding på dagen for alle elever/lærere
Kl. 14.00 Bæredygtig fredagscafé
Alle lærere tematiserer 2.modul og 3. modul selvstændigt i eksisterende moduler/fag. BUSG (Bæredygtighedsudvalget Svendborg Gymnasium) har i samarbejde med teknisk afdeling derudover udarbejdet ideer til praktiske opgaver, og der er af eleverne i BUSH udarbejdet ideer til brug i fagene.
Ifølge Svendborg Gymnasium er dagen planlagt af en leder og 2 lærerrepræsentanter fra BUSG (ca. 20 timer pr. lærer).

Tøjforbrug- Frederiksberg Gymnasium

I forbindelse med klimadagen arbejdede hele 2.g årgangen med emnet tøj. Overordnet set handlede det om at undersøge vores tøjforbrug og aftrykket på klimaet. Alle elever så en explainer fra DR, som omhandlede vores tøjforbrug med henblik på at diskutere klimavenlige tøjvaner, hvordan tøjproduktion påvirker klimaet samt genbrug af tøj. I forlængelse af dette skulle alle klasser producere et klimakunstværk (et outfit opsat på giner, vi havde lånt af lokale tøjbutikker) ved brug af gammelt, indsamlet tøj. Der var opstillet en række bespænd, inden alle klasser afslutningsvis skulle udstille deres kunstværk, som blev bedømt af alle skolens elever. Vinderklassen blev hyldet på morgensamlingen ugen efter.

Dagens talere er Selma De Montgomery, Rune Lykkeberg og Alexander Holm.

De vil hver især give en 5 min. lang motivations tale, som er med til at kickstarte dagens program ude på skolerne.

Du kan læse om de tre talere nedenfor.

  • Selma De Montgomery er en fremtrædende klimaaktivist og er aktiv i Ungdommens Klimaoprør og Den Grønne Ungdomsbevægelse. Hun har også medvirket i TV2 programmet ‘Min idé – vores mission’, hvor hun var den yngste i dommerpanelet.
  • Rune Lykkeberg har siden 2016 været chefredaktør på dagbladet Information, der længe før andre medier og politikere har haft klimaet højt på dagsordenen. I 2022 udgav han bogen Vi skal gøre det hele på én gang, der bygger på hans samtaler med 37 internationale tænkere, forskere, forfattere og aktivister om klimakrisen, moralske revolutioner, krig, magt, frihed, håb, blomster, skønhed og vejene til forandring.
  • Alexander Holm er biolog, naturformidler og debattør og kendt som manden bag podcasten Den Dyriske Time. Man kan også opleve ham på sociale medier, hvor han stiller sig kritisk ift. den indsats, eller mangel på samme, som regeringen lægger for dagen.

Middelfart Gymnasium har flere år i træk afholdt Klimafolkemøde, hvor de blandt andet har haft en masse oplæg fra eksperter m.v. Se oplæggene på deres hjemmeside for inspiration:

Thrift-flip (Design)
Re:Cykling – Up:Cykling af f.eks. genbrugstøj, design din egen mulepose eller lav den flotteste couture-kjole ud af genbrugsmaterialerog afslut med et modeshow.

Bæredygtig musik (Musik)
Diskuter bæredygtighedsperspektivet i sange som f.eks. Kim Larsen: Moder jord. Spil musik for naturen og arbejd med lyde og lydbilleder. Skriv en klima-rap og optræd med en klima-rap-battle.

Bæredygtighed og kunst (Design, Billedkunst og Mediefag)
Diskuter kunstværker med bæredygtige budskaber, skab kunst af genbrugsmaterialer eller naturmaterialer, se og diskutér f.eks. filmen Organiseret Vildskab af Phie Ambo.

Protestsange (Musik og dansk)
Skriv en (klima)protestsang.

Musikvideo (Mediefag)
Lav en musikvideo til din protestsang.

Klimamemes (Elev- og miljøråd)
Giv din mening til kende gennem humoren.

Tiny Living – tiny houses (Design)
Hvordan ser dit Tiny House ud? Hvordan ser fremtidens boliger ud?

Tag ud i naturen (Biologi)
Besøg den lokale natur og udforsk biodiversiteten – hvor mange dyr kan du finde? Eller besøg et særligt miljø i nærområdet med høj biodiversitet, f.eks. en sø, en mose eller en havhave. Få besøg af en natur/friluftsvejleder og lav f.eks. mad over bål, af det I finder i naturen.

Lokale aktører (Elevrådet og samfundsfag)
Besøg en lokal virksomhed der arbejder med bæredygtighed eller få besøg af en lokal aktør der arbejder med bæredygtig. Forbered en klimahappening i jeres lokalsamfund.

Biodiversitet (Biologi)
Byg insekthoteller.

Hvor langt rækker en cykeltur (Idræt)
Hvor meget energi kræver det at: oplade en telefon, se en serie på Netflix, spille Fifa, være på Instagram – Hvor længe skal du cykle?

Økobibliotek (Erhvervsøkonomi og samfundsfag)
Oprettelse af gymnasiets´ økobibliotek, der ikke kun er begrænset til bøger.

Byg en solcellebil (Fysik)
Fremtidens transport kræver know-how.

Alt det skrald… (Pedellerne)
Hvem kan sanke mest affald smidt i naturen? Affaldsindsamling og sortering

Genbrugsfitness (Design og idræt)
Kan vi lave et fitnesscenter og program uden indkøb af dyrt træningsudstyr?

Vild med vilje (Biologi eller få besøg af en havekonsulent)
Biodiversitet. Anlæggelse af Vild-med-vilje-område på gymnasiet

Plant et træ (Pedellerne)
Gymnasiet planter træer

Strandmad (Biologi/Kantinen)
Muslinger og tang – Hvad kan man selv finde, hvad kan spises og hvordan tilbereder man det?

Insekter (få f.eks. besøg af den lokale landbrugsskole/ekspert)
Er insekter fremtidens mad?

Reportage til den lokale skoleavis eller til lokalavisen (Mediefag og dansk)
Lav indslag fra dagens aktiviteter.

Klima og poesi (Dansk)
Skriv et digt om f.eks. bæredygtighed, klimaangst eller ungdommen. Skriv en kort tekst med et tema eller perspektiv på klima og bæredygtighed. Diskuter tekster med et bæredygtighedsperspektiv som f.eks. Theis Ørntoft, Bodil Bech, Charlotte Weitze, Josefine Klougart. Skriv et debatindlæg om de 17 verdensmål eller skriv det bedste klima-haikudigt.

Saltpower (Fysik)
Danfoss demonstrerer Saltpower. Besøg i Danfoss’ containeren.

Virksomhedsinnovation (Fysik)
Ny teknologi, nye produkter ved SDU.

Atomkraft – ja eller nej til A-kraft (Fysik)
Atomkraft i fremtidens energiforsyning.

Hvordan kan vi indrette os på Mars? (Astronomi)
Eleverne laver et samfund på Mars på baggrund af forholdene på planeten.

Klimaforandringer (Tysk)
Oversvømmelser i Tyskland og Belgien.

Carboncapture (Kemi)
Fangst og lagring af CO2.

Climate Poet’s Society (Engelsk)
Carpe Diem

Inconvenient truth (Engelsk)
Når sandheden bare ikke er belejlig.

InstaSlam (Dansk)
Du bliver hvad du siger – ordet er stærkere end sværdet!

CO2 – Prioritér dit forbrug (Matematik)
Hvad bruger du CO2 på – Hvis du kun har xxx CO2, hvordan vil du prioritere dit forbrug?

Nu går den vilde skattejagt: Gymnasiet og klimaet (Matematik + øvrige fag)
Hvad gør vi her på skolen og hvad betyder det direkte?

Overshoot day (Samfundsfag)
Det økologiske fodaftryk

Den klimavenlige studietur (Elevrådet)
Hvordan kan fremtidens studieture gøres klimavenlige? Benyt f.eks. Climaiders nye værktøj Bæredygtige Studieture som du finder på Klimaalliancens hjemmeside.

Klimadatabasen (Kantinen og evt. biologi)
Vi bli’r hvad vi spiser. Mål dit CO2-aftryk

Honningbiens overlevelse (Biologi)
Biodiversitet – Biproducent – hvorfor er bien et nyttedyr?

Småbrug vs. Storproducent (Bioteknologi)
Naturmælk – Er store eller små producenter mest bæredygtige? Er stordriftsfordele et plus ifb. Med bæredygtighed eller overser man det positive ved små lokale producenter?

Klimavenlige transportformer (Matematik og idræt)
Hvordan påvirker forskellige transportformer miljøet? Hvor meget CO2 udleder jeg når jeg går/cykler/tager bus/tager bilen?

Cirkulær økonomi (Erhvervsøkonomi)
Cirkulær økonomi.

Klimaforandringer og det ekstreme vejr (Naturgeografi)
Klimaforandringerne ændrer vejret og vi ser ind i en verden med mere ekstremt vejr der allerede nu fører til mere tørke og flere oversvømmelser. Står dit hjem under vand om 20 år?

Klima og ansvar (Samfundsfag)
Samtalecafé – har vi et moralsk ansvar i klimakrisen?
Klimasorggruppe.

Dear mr. President… (Samfundsfag og dansk)
Lokalpolitikernes klimamål og kommunalvalg evt. klimabrev til de lokale politikere.

Forbud eller frit valg? (Samfundsfag)
Kan man forestille sig, at indføres restriktioner ligesom med Corona’en på ting man må og ikke må i forhold til klimaet? Og hvad skulle det så være?

Fremtiden er din – Hvor vil du hen? (få f.eks. besøg af Ungeklimarådet)
Vær med til at lave fremtidens mål.

Klimakyssets dilemma spil (Samfundsfag)
Hvor skal den nye vindmøllepark bygges? Hvad siger borgerrepræsentationen, lokalpolitikeren, vindmølleproducenten, naturfredningsforeningen og miljøministeren f.eks.
Eller skal vi fortsætte med at producere oksekød? Hvad siger den lokale landmand, lokalpolitikeren, sundhedsministeren, borgerne osv.
Læs mere på https://www.klimakysset.dk/home

KlimaSPRINT – Ungdommens Røde Kors (Samfundsfag, Erhvervsøkonomi)
Lokal handling og global betydning. Klimakrisen skal være mere konkret og håndgribelig, og der er ikke langt fra idé til handling. Gennem KlimaSPRINTET får du mulighed for at prøve kræfter som grønne sociale iværksættere.
Læs mere på https://urk.dk/klimasprintgruppen

Debattræning – Brug din stemme i debatten (Samfundsfag)
De unge skal lære at bruge deres stemme i debatten om klimakampen. Klæd dem på ift. fremtoning, stemmetræning og ordvalg og start en debatklub.

Organiseret vildskab – filmvisning og debat
Se filme Organiseret Vildskab af Phie Ambo og diskutér hvordan vi taler om klimakrisen til dem som ikke er optaget af det.

Meditation og reflektion
Brug meditation til at reflektere over den verden vi lever i. Lyt til naturen og mærk din plads i det store kosmos.

Extinction Rebellion – Civil ulydighed som værktøj i klimakampen
Civil ulydighed betyder at almindelige borgere bryder regler og love for at tvinge forandring i et system, der nægter at ændre sig. Extinction Rebellion og Fridays for Future bruger begge civil ulydighed fordi mange andre politiske metoder ikke opnår meget på den korte bane.
Diskuter hvad er civil ulydighed, hvordan bruger man det, hvad er dilemmaerne og er det et nødvendigt værktøj?

Kampagne – ACT NOW! (Elevrådet og evt. samfundsfag)
Hvad skal skolens klimamål være? Elev til elev kampagne om hvordan eleverne på skolen kan være mere klimabevidste i deres adfærd på skolen.

VERDENS KLASSE (Samfundsfag)
Få besøg af Mellemfolkeligt Samvirke og deres Klimaworkshop.
Læs mere på Klimaworkshop (verdensklasse.dk)