Nyhedsbrev

"(*)" indikerer påkrævede felter

Navn
30. september 2022

– Det er det største gruppearbejde, jeg nogensinde har været med til, fastslog Thomas Ravn-Pedersen, direktør for Verdens Bedste Nyheder, da han den 16. september 2022 på vegne af 80 organisationer overdrog rapport for Uddannelse i Bæredygtig Udvikling til Børne- og Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S). 
Og det er da også en stor og broget flok, der står bag. Den tæller foruden uddannelsesorganisationerne også fagforeninger, KL, NGO’er mfl.
Arbejdet har været organiseret i otte såkaldte partnerskaber, der tilsammen dækker hele uddannelsessystemet fra daginstitutioner til videregående uddannelser og med afstikkere til både voksen- og efteruddannelsesområdet og folkeoplysningsområdet.
Pernille Rosenkrantz-Theil takkede organisationerne for det store arbejde, de har lagt i, at udarbejde rapporten.
– Jeg er vanvittigt imponeret over det, I har leveret. Hvis man gerne vil gennemføre noget, der er grønt, så har vi her fået verdens største idékatalog, som er direkte gennemførbart,” sagde Pernille Rosenkrantz-Theil bla.
Fra Gymnasiepartnerskabet var det Mads Strarup, vicerektor på Københavns Åbne Gymnasium, der præsenterede konklusionerne, og han lagde især vægt på tre hovedbudskaber:
•    At få gennemgået læreplanerne med henblik på relevant fornyelse af fagene, hvor noget skal ud, så der bliver plads til bæredygtighed i de fag, hvor det er relevant, eller et obligatorisk element i et eller flere tværfaglige forløb eller opgaver.
•    At der etableres rammer for efteruddannelse for ledelser og lærere i, hvilke tiltag på klimaområdet der virkelig virker – gerne i samarbejde med DG, DEG, HF & VUC og GL og evt. i regi af FIP og/eller SIP. 
•    At der skabes økonomi, så gymnasierne kan udvikle grønne løsninger i drift og undervisning.
Under præsentationen af rapporten lovede Pernille Rosenkrantz-Theil, at hun nok ville “implementere det meste af det, som rapporten foreslår”. Hun lovede ligeledes at det sekretariat, der har koordineret arbejdet får forlænget finansieringen frem til udgangen af året, men hun understregede, at der nu forestår et arbejde i organisationerne med at forankre arbejdet med UBU. 
Også Katarina Ammitzbøll (K) var positivt stemt overfor rapporten og inviterede partnerskaberne til at fremlægge rapporten for Folketingets 2030-netværk, der er et tværpolitisk netværk, der har til formål at fremme FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling.

Ungdommens Klimafolkemøde – en lokal vinkel

Starten af september stod igen i år i klimaets tegn, da Middelfart afviklede Ungdommens Klimafolkemøde, men modsat sidste år havde de deltagende gymnasier valgt ikke at livestreame fra hiandens events. I stedet var på førstedagen – den 1. september lagt op til lokale aktiviteter. På Aurehøj Gymnasium blev formiddagen brugt på workshops. Der var ca. 22 af slagsen og eleverne kunne frit vælge mellem dem efter interesse. 
– Med 750 elever var det lidt af en logistisk udfordring, men alle elverne var i den grad på, og de tilbagemeldinger vi har fået tyder på at det var rigtig populært, at lade dem vælge selv og blandes på tværs af klasser og årgange, siger rektor Anette Hestbæk Jørgensen. 
En workshop bød på en biodivesitetstur rundt om Gentofte Sø med en biolog, der kunne fortælle om et særlige dyre- og planteliv i området, en anden workshop besøgte en havhave i Skovshoved havn, hvor Karen Stevnsbak Andersen, der er grøn guide i Gentofte Kommune fremviste “havens tang og østers og gjorde eleverne klogere på hvordan man kan bruge havet som fødevarekilde.
– Vi havde også en workshop med fokus på tøjreparation. Her havde vi entreret med den Lokale Repair Café som ankom med symaskiner og gode råd og hjalp eleverne med at fixe tøj, der var gået i stykker, siger Anette Hestbæk og tilføjer:
– Det var den mest populære af alle vores workshops. Den blev fyldt op allerede inden, vi var færdig med at præsentere alle workshops.
Pedellen stillede sin ekspertise til rådighed for de elever, der gerne ville reparere deres cykler, men der var også vidensoplæg om bl.a. A-kraft som energikilde, cirkulær økonomi, økologisk landbrug, fremtidens boliger og meget, meget mere.
Om eftermiddagen var eleverne delt op på årgange – hvor 3. g’erne havde karrierelæring med fokus på grønne jobs, 2.g’erne fik et oplæg fra CONCITO om grønne studierejser og 1. g’erne fik NV-undervisning, med fokus på klima. Her var det lykkedes arrangørerne at få fat i klimaforsker Sebastian Merrild, der er medforfatter til rapporterne fra FN’s Klimapanel.
Det hele sluttede af med en koncert.
– En af formiddagens workshops hed klimakor og de sluttede af med en klimasang koncert som gav alle deltagere en vaskeægte klimakrammer at slutte af med. Det var virkelig vellykket, siger Anette Hestbæk Jørgensen.
Fredag den 2. september sendte Aurehøj, så 12 elever fra skolens Klimaudvalg til Middelfart, hvor de besøgte forskellige stande, hørte oplæg og også var ude på en klimasejltur.
Overvejer I at deltage i Ungdommens Klimafolkemøde eller vil I have inspiration til at afholde lokale klimaarrangementer, er i velkomne til at kontakte Anette Hestbæk Jørgensen <Link til mailadresse>.

Samarbejde med Energistyrelsen om energibesparelser på gymnasier

Danske Gymnasiers sekretariat har mødtes med embedsmænd fra Børne- og Undervisningsministeriet som gerne vil hjælpe gymnasierne ved at udarbejde guidelines til at spare på energien. Vi aftalte at inddrage Energistyrelsen i samarbejdet.

Udviklingsdage om bæredygtig uddannelse

Den 15. september afholdt STUK’s læringskonsulenter temadag på Nyborg Gymnasium om bæredygtighed. Der var blandt andet oplæg med Jonas Lysgaard, lektor ved Aarhus Universitet, om bæredygtighed i uddannelsessektoren. Derudover var der plenum drøftelser i medarbejdergrupper og skolegrupper, hvor skolerne skulle sætte mål for deres egen skoles arbejde med bæredygtighed. Der var også en basarsession, hvor Sara Mac Dalland, Det Frie Gymnasium, og Nina Pedersen, Danske Gymnasier, havde en stand om Klimaalliancen. Der var stor interesse for at høre mere om alliancens arbejde og fire nye medlemmer meldte sig ind på dagen. 

Den grønne kalender

31.10 kl. 13.30-15 webinar om bæredygtig skoledrift.
Danske Gynnasier  arrangerer i samarbejde med Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier og Danske HF &VUC et webinar om bæredygtig skoledrift. Læs mere og tilmeld dig her.
NB. Tilmeldingen åbner først i uge 40.