Nyhedsbrev

"(*)" indikerer påkrævede felter

Navn
26. oktober 2022

Velkommen tilbage fra efterårsferie. Vi håber, I alle har nydt ferien til at komme ud i den smukke danske natur. Vi har blandt andet brugt tiden på at tage de første spadestik til Klimaalliancens kommende hjemmeside, der ventes lanceret i begyndelsen af det nye år.  Vi glæder os til at få den klar, og dele den med jer.

Klimaalliancen har haft vokseværk

Klimaalliancen har haft vokseværk og nogle af klyngerne er derfor blevet så store, at det er mest hensigtsmæssigt at dele dem. I vil derfor i nær fremtid modtage en orienteringsmail, hvor I blandt andet vil blive bedt om at komme med forslag til nye klynger.

Nye regler for affaldssortering fra 31. december 2022

Vi har fået en række henvendelser fra gymnasieskoler, som spørger, hvorvidt gymnasierne er underlagt den nye affaldssortering der træder i kraft 31. december 2022. 
Gymnasieskolerne er underlagt den nye affaldssortering der træder i kraft til nytår. 
Fra 31. december 2022 skal alle sortere efter de nye ensartede affaldskategorier på tværs af hele landet. Det gælder alle private hjem og alle offentlige og private virksomheder, herunder også gymnasierne, da de er kategoriseret som en virksomhed efter affaldsbekendtgørelsen. 
Læs mere om de 10 affaldskategorier.
Hvis I allerede har fundet den gode løsning til affaldssortering på jeres skole, og til hvordan man undgår, at det kolliderer med fx brandmyndighedernes krav om frie flugtveje, så send os gerne en mail, så vi kan dele de gode ideer med hinanden. 
Har I gode erfaringer med at nudge jeres elever til en grønnere adfærd, så hører vi også gerne fra jer.  
Kontakt: Nina Pedersen, tlf: 3318 8274

UBU-nyt

Arbejdet med Uddannelse for Bæredygtig udvikling fortsætter indtil videre. Styregruppen bag projektet er i skrivende stund i gang med at finde ud af, hvordan man kan videreudvikle på de mange gode ideer, som otte uddannelsespartnerskaber i september præsenterede for en række politikere.
Den kommende fase af projektet vil især fokusere på, hvad man kan gøre internt på den enkelte uddannelsesinstitution for at fremme bæredygtighed, og hvordan vi kan holde politikernes fokus på området.
Har I lyst til at læse et eller flere af delrapporterne fra de forskellige UBU-partnerskaber kan de downloades via dette link.

Den grønne kalender

31. december kl. 13.30-15 webinar om bæredygtig skoledrift.
Danske Gynnasier arrangerer i samarbejde med Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier og Danske HF &VUC et webinar om bæredygtig skoledrift. Læs mere og tilmeld dig her.

21. november UBU-konference på VIA University College i Aarhus
Som opfølgning på UBU-samarbejdet (se ovenfor) afholder Verdens Bedste Nyheder i samarbejde med VIA
University College, Københavns Professionshøjskole, UNESCO-asp og Forum for Uddannelse for Bæredygtig
Udvikling (RCE-Denmark) konferencen UBU.NU. Formålet er at undersøge og udvikle vores fælles sprog omkring Uddannelse for Bæredygtig Udvikling.
Der vil både være inspirationsoplæg og oplæg ved partnerskaberne og fælles dialog om det fremtidige arbejde.
Det er gratis at deltage. Læs mere og tilmeld dig her.

13. december – efter frokost.
Danske Gynnasier arrangerer i samarbejde med Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier og Danske HF &VUC et webinar om nudging af elever til mere bæredygtig adfærd. Mere info og tilmelding følger, men sæt allerede nu kryds i kalenderen.