Nyhedsbrev

"(*)" indikerer påkrævede felter

Navn
13. marts 2023

Gymnasieskolernes Klimaalliance afholdt den 7. marts et velbesøgt webinar med Ole Laursen, der er programchef i Villum Fonden. Villum Fonden er en af de største fonde og i Ole Laursens område Børn, Unge og Science alene uddeler de 100-150 millioner kr. om året. Ole gav en række gode råd til, hvordan man kan få hjælp af fondene til at realisere sin gode idé eller projekt på bæredygtighedsområdet.

Bevillingerne falder i to kategorier. Den største er såkaldte Kald, hvor fondene har fastlagt specifikke rammer og kriterier for de enkelte puljer man kan søge.

“Læs rammer og kriterier for de enkelte puljer, tjek at dit projekt og det ansøgte beløb ligger inden for den ramme der uddeles efter, at du overholder ansøgningsfristen,” lyder rådet fra Ole Laursen.

Den anden bevillingstype er til ad hoc ansøgninger, der svarer lidt til en uopfordret ansøgning. Der er typisk er færre penge til uddeling i ad hoc afdelingen.

Vær tidligt ude

Et andet godt råd er, at man skal tænke fremad og være i god tid. Det tager op til seks måneder at få tilsagn fra en fond, så når I får en god idé, skal I enten vente med at realisere den, eller også tage kontakt til fondene for at afklare, om de har et kald på vej inden for et område, der dækker netop jeres projekt, eller om de kunne være interesseret i at støtte.

“Her vil det være en god idé at sende et pitch på en enkelt side. Hvis jeres forslag rammer uden for det område en bestemt fund uddeler til, kan de ofte hjælpe jer videre til andre fonde, for hvem jeres forslag kan være relevant. I skal ikke være bange for at være til besvær. Fondene vil meget gerne høre fra jer, hvis I har en idé til et bæredygtighedsprojekt, I gerne vil have realiseret,” understreger Ole Laursen.

Fondene støtter meget sjældent driftsudgifter. Mens det for anlægsudgifter varierer fra fond til fond. Til gengæld er der ikke krav om, at man skal have penge for at få penge.

“Fondene stiller ikke nødvendigvis krav om egenfinansiering af projektet, men det er vigtigt, at der er opbakning til projektet i hele organisationen, fordi det øger sandsynligheden for, at projektet forankres og kan leve videre, selv efter at projektperioden er forbi, og støttebevillingen er ophørt. Vi vil rigtig gerne støtte projekter, hvori der indgår kompetenceopbygning, fordi det også er med til at sikre projektet levedygtighed på den lange bane.

De fleste store fonde vil hellere arbejde med store flerårige projekter, hvor der er mulighed for at rette til og bruge sine erfaringer til at justere projektet undervejs.

“Det er et godt råd at holde øje med de store fondes hjemmesider. Og giv ikke op, hvis der lige nu ikke er relevante fonde til dit projekt. Kaldene ændrer sig fra gang til gang,” understreger Ole Laursen.