Nyhedsbrev

"(*)" indikerer påkrævede felter

Navn
8. februar 2023

Den 27. oktober samlede Klimaalliancens klynge 7 eleverne fra de Grønne udvalg på Gladsaxe, Øregaard, Ordrup og Aurehøj gymnasier. Vi havde i klyngen et mål om, at vores elever skulle inspirere hinanden, få viden med og samtidig få en hyggelig eftermiddag sammen. Eleverne på Aurehøj planlagde eftermiddagen sammen med rektor, Anette Hestbæk Jørgensen med inspiration fra årets klimafolkemødedag, hvor en del af eleverne fra Aurehøj havde være på besøg i havhaven i Skovshoved.

Eleverne mødtes ved hovedindgangen til Aurehøj, hvorfra de tog bussen til Skovshoved havn. Her ventede forperson for havhaven, Elisabeth Kiørboe, og naturvejleder Karen Stevnbak Andersen på eleverne. De præsenterede eleverne for arbejdet i en maritim nyttehave, hvor der dyrkes blåmuslinger og tang. Herunder, hvordan Havhaven kan være en vej til at producere sund mad til mennesker uden at sætte et negativt aftryk på planeten. Eleverne fik en forståelse for afgrøderne og det miljø de vokser i og fik dermed indsigt i et eksempel på en bæredygtig fødevareproduktion, der kan bidrage positivt til løsningen på tre af tidens store kriser; fødevarekrisen, biodiversitetskrisen og klimakrisen. 

Efterfølgende tog eleverne tilbage til Aurehøj, hvor de i fællesskab lavede en muslingesuppe, som de spiste sammen, hvorefter udvalgene udvekslede gode idéer til, hvad man kan lave i gymnasiet som Klima/Grønt udvalg.  Herunder var eleverne optaget af, hvordan man engagerer de mange elever, som ikke deltager i udvalget – en problemstilling, som mange elever kunne genkende.

Du kan se mere om hav-haver her: