Nyhedsbrev

"(*)" indikerer påkrævede felter

Navn
22. marts 2024

De almene gymnasier har for alvor taget den grønne dagsorden til sig. Det viser en rundspørge som Gymnasieskolernes Klimaalliance har gennemført blandt Danske Gymnasiers medlemsskoler.
85 pct. af de uddannelsesinstitutioner, der har besvaret undersøgelsen, har således et miljøråd eller et grønt udvalg på gymnasiet, og af de resterende 15 procent har to ud af tre planer om at etablere et i nær fremtid.
”Vi har mange elever, der brænder for at gøre noget godt for miljøet. De ønsker at gøre verden til et bedre sted, og de vil gerne gøre det ved at gøre gymnasiet mere grønt og ved at aktivere deres kammerater i arbejdet for klodens fremtid,” siger, Anna Amby Frejbæk, der er rektor på Støvring Gymnasium.
Hun uddyber:
”Vores Miljøudvalg har eksisteret i mere end ti år. De er med til at arrangere Klimahandledag. De går op i, at kantinen serverer grøn mad og har været medvirkende til, at gymnasiet har fået sin egen urtehave. Miljøudvalget har også arrangeret en innovationskonkurrence, der skulle gøre gymnasiet grønnere.”

Eleverne sidder altid med om bordet

Kært barn har mange navne, men ofte hedder gymnasiernes bæredygtighedsudvalg ligesom i Støvring Miljøudvalget. Men navne som Klimarådet, Grøn Gruppe eller slet og ret Bæredygtighedsudvalget er også populære
Enkelte gymnasier har dog fundet på mere eksotiske navne som Svampeudvalget, Forandringsagenterne, De grønne Bønner eller Den Grønne Loge.
Men uanset hvilket navn man har givet organet, er det fælles for alle gymnasier, at de har elever repræsenteret i deres grønne råd og 77 pct. har også lærere med til møderne.
På fire ud af ti gymnasier sidder rektor med til klimarådets mødet, men whole-school-approach-tankegangen er alligevel ikke helt slået igennem, idet kun hvert femte miljøudvalg også har pedeller og/eller kantinepersonale med omkring bordet, når gymnasiets grønne planer lægges.
Ofte er det en relativt begrænset gruppe af elever, der vælger at engagere sig i det grønne arbejde på gymnasiet ved fx at arrangere klimarelaterede aktiviteter eller ved at melde sig ind i miljøudvalgene.
På Støvring Gymnasium er ca. 12 ud af gymnasiets 480 elever aktive i Miljøudvalget, og sådan ser det ud på langt de fleste gymnasier.
På mere end 70 pct. af gymnasierne er det under ti pct af eleverne, der har meldt sig aktivt ind i klimaarbejdet, mens andre 13 pct. af gymnasierne kan mønstre et engagement blandt 10-25 pct. af elever. Kun på fem gymnasier er det mere end tre ud af fire elever, der har kastet sig aktivt ind i klimaarbejdet.

60 pct. af Danske Gymnasiers 167 medlemsgymnasier (inkl. associerede medlemmer) har svaret på spørgeskemaundersøgelsen.