Nyhedsbrev

"(*)" indikerer påkrævede felter

Navn
1. juni 2023

Den grønne tænketank CONCITO og ugebrevet Mandag Morgen har lanceret otte anbefalinger til fremtidens grønne arbejdsmarked.

Blandt de vigtigste anbefalinger er, at der skal oprettes et kompetenceråd, som bl.a skal undersøge behovet for kompetencer og arbejdskraft til den grønne omstilling, så behovene bedre kan dækkes af uddannelsessektoren. På samme måde er det vigtigt at samtænke den digitale og den grønne omstilling, netop fordi digitalisering spiller direkte ind i mange af de løsninger, som skal anvendes i den grønne omstilling. En af anbefalingerne er derfor at den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi i højere grad bruges til at understøtte den grønne omstilling.

“Vi skal tænke den digitale og den grønne omstilling meget mere sammen,” fastslog Lisbeth Knudsen, strategidirektør for Altinget og Mandag Morgen, ved præsentationen af anbefalingerne.

Bredere syn på grønne jobs

Danske Gymnasier har siddet med i følgegruppen for anbefalingerne og har i løbet af de to år projektet har løbet haft held til at brede synet på grønne jobs ud, så også de videregående uddannelsers bidrag er kommet med. Analyser af behovene på fremtidens arbejdsmarked viser nemlig, at flere håndværkere ikke er nok til at nå i mål med CO2 reduktion, genanvendelse og mere bæredygtighed.

Ved lanceringen af anbefalingerne slog uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund (M) da også fast, at der foruden håndværkere bliver brug for forskere og andre naturvidenskabeligt uddannede, som kan opfinde og udvikle nye teknologiske løsninger, og for humanistiske og samfundsvidenskabelige kandidater, som får en nøglerolle i at lovgive, implementere, administrere og certificere nye grønne regler og engagere og nudge virksomheder og borgere til at deltage aktivt i den grønne omstilling.

Flere af talerne ved eventet pegede på, at ungdomsårgangene skrumper i de kommende år, og at der bliver mangel på mange forskellige typer af arbejdskraft. Derfor er det vigtigt, at man fra politisk hold prioriterer arbejdskraften til den grønne omstilling, men også at vi kan tiltrække og fastholde flere udenlandske studerende i Danmark.