Nyhedsbrev

"(*)" indikerer påkrævede felter

Navn
18. april 2023

Et kvashegn styrker biodiversiteten og det er nemt at lave. Dybest set skal man blot ramme nogle stolper ned i jorden. Om de er lavet af træ eller metal er ikke så afgørende, så længe der er ca en. meter i mellem i hegnets længderetning og 50-60 centimeter på tværs. Kvashegnet fyldes med afklippede grene, kviste og andre plantedele, som man får, når man alligevel beskærer skolens træer eller rydder op efter et blæsevejr.
Kvashegnet er et dejligt levested for biller, larver, bænkebidere og en lang række andre insekter. Insekterne tjener blandt andet som føde for diverse småfugle og også større dyr kan finde et trygt skjul i kvashegnet. Fx ynder gærdesmutter at bygge reder dybt inde mellem kvashegnets grene, hvor rovdyr ikke kan nå dem, mens frøer og tudser godt kan lide at gemme sig i bunden, hvor der er skyggefuldt og fugtigt.
Udover at øge biodiversiteten sparer kvashegnet og pedellerne for talrige ture til genbrugsstationen.