Nyhedsbrev

"(*)" indikerer påkrævede felter

Navn
11. april 2023

Den gule kasse på det flade tag bag udendørsklasseværelse på Københavns Åbne Gymnasium syner ikke af meget, men den indeholder i omegnen af 20.000 bier, som sidder stille derinde og skutter sig i den tidlige forårskulde. Henover sommeren vokser familien til op mod 80.000 bier, som flyver rundt i nabolagets villahaver og på Vestre Kirkegård i jagten på nektar. De kan bevæge sig i en radius af fem kilometer fra bistadet i jagten på honning.

Bierne passes af skolens bilav. Det har 24 medlemmer, som er kønsmæssigt nogenlunde lige fordelt. De fodrer bierne, tømmer honningen fra bistaderne, vasker kasser af og sætter ny voks på rammerne. Udover at passe bierne studerer de også deres levevis.

“Det er vildt at se, hvor velfungerende sådan en bifamilie er,” konstaterer Nellie, der går i 1. g i en musikklasse. Hun kom med i bilavet, da hun startede på gymnasiet.

”Det fede ved at være med i bilavet er, at man møder folk fra de andre årgange,” siger klassekammeraten Karla. Hun fortæller, at bilavet er aktivt hele året – selv om de kun høster honning en enkelt gang.
”I december mødtes vi for at bage honningkager, og vi har også brugt den stille periode til at lære mere om bierne.
Karla vidste intet om bier, inden hun kom med i bilavet, men da gymnasiets forskellige udvalg skulle præsentere deres arbejde, syntes hun, det lød spændende. ”Og så kan jeg godt lide tanken om, at vi er med til at gøre København grønnere.”

En oase i asfaltjunglen

Gymnasiet, der ligger i Københavnerbydelen Valby og vitterligt ikke har ret meget uasfalteret udeareal, har haft bier siden 2016. I sommer tilplantede eleverne sammen med pedellen to små bede langs muren i skolegården. Nu vokser der flerårige vilde blomster, som bierne godt kan lide, og der er også kommet planter på facaden.
”Der er meget lidt grønne arealer her på skolen, men vi tænker kreativt og planter, hvor vi kan” forklarer Nellie.

Et medlem af bilavet er – iført fuldt sikkerhedsudstyr – ved at høste honning fra et bistade.

Rektor Nynne Afzelius byder ind. ”For nyligt fik vi fjernet en betonpergola, og så foreslog arkitekten, at vi i stedet plantede japanske kirsebærtræer i blomsterkummer. Men vi ville hellere have vækster, der er naturligt forekommende i Danmark og kan vokse i jorden, så nu har vi fået mirabeller og andre træer i stedet.

Ny viden om natur

Planteprojekterne har også givet eleverne ny grøn viden.

”Vi har lært en masse om, hvordan man behandler naturen. Inden vi plantede blomster i vores nye bede, skulle vi fjerne ukrudt, men i stedet for at bruge kemiske ukrudtsmidler skar vi nogle papkasser op og lagde dem på jorden, så de planter, vi ville have væk, ikke fik lys,” fortæller Karla.
Og netop øget kendskab til natur er en vigtig grund til, at gymnasiet har valgt at have bier.

”Mange børn og unge i København har meget lidt eller slet ingen konktakt med natur og vilde dyr. Derfor er det en vigtig pointe i, at eleverne har med levende dyr at gøre. Det er noget med at turde omgås dyrene og lære af dem, på deres præmisser,” siger Nynne Afzelius.
Karla nikker energisk. “Der er mange, der bange for insekter, men insekterne har faktisk en vigtig rolle at spille i hele økosystemet.”

”Jeg har altid været lidt bange for bier, fordi jeg blev stukket nogle gange som barn,” indrømmer Nellie og fortsætter, “men efter at jeg er begyndt i bilavet, har jeg fundet ud af, at de faktisk er ret så fredelige.”

Arbejdet med bierne har givet flere af bilavets medlemmer mod på selv at blive biavlere. Fx har en af drengene fra 3.g fået bier sammen med sin far, og Nellie har snakket med et andet af lavets medlemmer om, at de sammen skal holde bier i hans have.

Bidrager bierne til biodiversitet?

Eksperterne er uenige om, hvorvidt biavl bidrager til biodiversiteten. Der er forskere, der mener, at bier i bistader udgør en trussel mod de ca. 300 arter af vilde bier, der eksisterer i Danmark.
”Den diskussion har vi også haft i bilavet, for der er både fordele og ulemper ved at holde bier som husdyr, siger dansklæreren Joan. Hun er bilavets gennemgående tovholder og hende, der har ekspertisen i forhold til biavl.

Joan havde en nabo, som var biavler, og da KG fik en årsvikar, hvis far havde bier, blev de to enige om at prøve. Joan tog et grundlæggende biavlerkursus på Landbohøjskolen og så blev der sat bistader på gymnasiets tag.
Det er også Joan, der passer bierne hen over sommeren. Arbejdet handler primært om at sikre sig, at bifamilien er velfungerende, og at dronningen, der er hjertet i enhver bifamilie, har det godt. Det var ikke tilfældet sidste år, så derfor angreb den ene bifamilie den anden og udslettede den.

Derfor har bilavet nu justeret på bistaderne, så indgangshullet er blevet mindre, og bierne på den måde har nemmere ved at forsvare sig mod et koordineret angreb.

”Der har ikke været et år, siden vi startede, hvor jeg ikke har lært noget nyt om bierne,” siger Joan med et smil.

Joan tjekker om bierne har mad nok ved at løfte på bistadet.

En sød gave

Når KG-eleverne tager på studietur medbringer de altid lidt egenproduceret honning som værtsgave. Og da Nynne Afzelius sidste år tiltrådte som rektor på skolen, fik hun også honning til velkomsthilsen.
Også KG’s naboer har fået del i de søde gaver. Tidligere delte bilavets medlemmerne nemlig honning-smagsprøver ud til villaejerne i nabolaget som tak for, at bierne måtte bruge deres blomster. Men under corona gik den praksis lidt i stå. Det er dog meningen, at traditionen skal tages op igen til sommer forsikrer Joan.